The Sardegna (Sardinia) Region

From various sources on the Internet

Flag of Sardegna

Beach at Cagliari, Sardegna

A desert in Cagliari Province, Sardegna

A tern over the water, Oristano, Sardegna

Sea Wall, Algehro, Sardegna

View of Cagliari, Sardegna

Mountain Biking, Sardegna

Market day, Sardegna

Beach at Nuoro, Sardegna

A Nurhagi Menhir, Sardegna

Beach scene, Sardegna

Landsape near Olbia, Sardegna

Porto Cervo, Sardegna

Greek ruins, Sardegna

Market in Cagliari, Sicily

Harbour at Cagliari, Sardegna

Cagliari Panorama, Sardegna

Cagliari Panorama, Sardegna